Avocatii stagiari pot obtine exclusiv carduri clasice de avocat, emise de Baroul Bucuresti.
Avocatii definitivi pot obtine exclusiv carduri tip CCBE de avocat emise de UNBR.

Ambele modele sunt prevazute de Statutul profesiei de avocat, astfel cum acesta a fost modificat prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 852/14.12.2013.

*      Conform Deciziei Consiliului Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 13.01.2014, avocatii straini inscrisi in Tabloul special Baroului Bucuresti vor putea solicita eliberarea legitimatiei de avocat de tip card, emisa de catre Baroul Bucuresti, in acealeasi conditii ca si pana in prezent.
        Pentru eliberarea cardului galben pentru avocat strain nu se percepe nicio taxa (exceptie face situatia reemiterii cardului in caz de pierdere/furt).


-Avocatii definitivi membri ai Baroului Bucuresti pot depune cereri pentru eliberare card de avocat de tip CCBE, validat 2014, incepand cu data de 10.01.2014.

-Avocatii care solicita card CCBE sunt invitati sa achite costul emiterii acestuia, respectiv 55 lei. Taxa se achita o singura data, la eliberarea documentului, pentru intreaga perioada de valabilitate a cardului (5 ani).

Taxa se achita in contul UNBR : RO30BRDE410SV21199534100 ; BRD - ACADEMIEI ; CUI: RO 4315974 sau la casieriile de la etajul I , casieria Baroului Bucuresti / Contabilitate ET IV, din Str. Dumitru Raureanu nr.3, sector 5 . Dupa achitarea taxei, avocatii sunt invitati sa isi ridice cardurile de la biroul IT, et. V, cam. 501, personal sau cu procura.

 

 

Cererile pentru eliberarea cardurilor aferente anului 2014 (atat cele in format clasic pentru avocatii stagiari, cat si cardurile de tip CCBE pentru avocatii definitivi) se regasesc la etajul IV, urmand a fi vizate de catre compartimentele de specialitate si depuse la biroul IT, camera  501. Eliberarea cardurilor se va realiza astfel:

-          in maxim 4 zile lucratoare de la depunerea cererii pentru avocatii stagiari

-          pe loc, pentru avocatii definitivi, dupa achitarea costului emiterii cardului, detaliat mai sus;

 

Toate cererile de eliberare card se depun personal sau cu procura.

 

 

In cazul in care se impune emiterea unui card nou (furt, pierdere, distrugere, schimbare de nume, etc), avocatul va completa cererea tip specifica si o va depune la biroul IT, cam. 501. Consiliul Baroului, dupa aprobarea cererii, va proceda la inaintarea acesteia la UNBR in vederea emiterii unui nou card, ce va fi emis in termen de cel putin 15 zile de la data inregistrarii solicitarii la UNBR si va fi supus acelorasi conditii de eliberare, respectiv plata taxei de emitere card.

Pentru solicitarea unui nou card fata de cel deja emis pe numele avocatului se va achita integral atat taxa pentru cardul emis initial, cat si taxa pentru noul document solicitat, total 110 lei.

Exceptie fac situatiile in care primul card emis este tiparit gresit sau a intervenit schimbarea de nume in perioada 20.11.2013 – 07.01.2014, caz in care se va achita doar taxa de 55 lei pentru emiterea noului card.

In cazul in care se impune emiterea unui card nou de tip clasic pentru avocati stagiari (furt, pierdere, distrugere, schimbare de date, etc), avocatul va completa cererea tip specifica si o va depune la biroul IT, cam. 501. Pentru furt/pierdere se achita o taxa suplimentara de emitere de 10 lei, in contul baroului, la casierie et.IV.

 *Pentru eliberarea unui nou card este necesara publicarea unui anunt de pierdere/furt intr-un cotidian de larga circulatie si declararea acestui fapt la barou.

Cardul de avocat  stagiar este valabil pana la sfarsitul anului in curs, iar cardul de tip CCBE pentru avocatii definitivi are o perioada de valabilitate de 5 ani, urmand a fi vizat anual .


CONT BAROUL BUCURESTI
RO63 RNCB 0080005630040001
BCR Sucursala Lipscani

Modelele legitimatiilor de avocat de tip card (clasice sau CCBE) se regasesc in Statutul profesiei de avocat, astfel cum a fost modificat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R.  nr.852 / 2013.

Anexam documentul redactat de catre U.N.B.R. intitulat „Reguli tehnice de gestionare si administrare a cardurilor“