CONTUL AVOCATULUI
Utilizator: Parola:

fake watches replica watches replica rolex

TABLOU AVOCAŢI
Introduceţi textul căutat (nume sau prenume, nume cabinet).
Text:
     In:
 
Pregatire continua
Cursurile BB de Pregătire Continuă
0 cursuri deschise
0 locuri libere
0 suporturi noi de curs
 
UNBR
INPPA
Casa de Asigurari a Avocatilor
universuljuridic.ro
BCR
Juridice.ro
Editura Rosetti
Editura C.H. Beck
Editura Hamangiu
morosan&nicora
Complex Balnear
Editura Universitara
Editura Solomon
marţi 14 mar 2017

ALEGEREA DELEGAȚILOR BAROULUI BUCUREȘTI LA CONGRES

UPDATE :

Materiale privind Congresul avocatilor 2017

Rezultate alegeri delegati Congres

LISTA FINALĂ A CANDIDATURILOR VALIDATE PENTRU DELEGAȚII BAROULUI BUCUREȘTI LA CONGRESUL AVOCATILOR 23-26 MARTIE 2017


Componenta comisia de numarare voturi delegati Congres 2017

 


Consiliul Baroului București, prin H.C.B.B. nr. 2/17.01.2017, convoacă Adunarea Generală Deschisă a Baroului București în data de 9 martie 2017 între orele 9.00 – 16.00, la sediul baroului, Etajul VI, Sala de Festivități „Flavius Teodosiu“.

Numărul delegaților la Congres, calculat în baza art. 81 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat este 49.

Toate cererile privind procedura electivă se vor depune la Compartimentul Secretariat-Cancelarie, sediul baroului, etajul V, camera 503.

Se stabilesc etapele alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 24-25 martie 2017, astfel:

1)         Depunerea candidaturilor

1.1.      Depunerea candidaturilor se va face la Cancelaria Baroului București, et. V, camera 503, în perioada 01-21.02.2017.

1.2.      Cererea de înscriere a candidaturii se va depune personal de catre candidat sau prin procură atestată de avocat la Cancelaria Baroului și va fi insoțită de declarația-tip pe proprie răspundere, anexă la prezenta hotărâre.

1.3.      Candidații nu pot face parte din nicio comisie care are atribuții în procedura electorală.

 

2)         Comisia de validare a candidaturilor pentru calitatea de delegat al Baroului București la Congresul Avocaților (Comisia de Validare).

2.1.      Comisia de Validare este constituită din 3 membri, dintre care unul va deține funcția de presedinte, numiti de catre Consiliul Baroului.

2.2.      Comisia de Validare va verifica cererile primite, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015, urmând ca Procesul-verbal cuprinzând lista candidaților validați să fie afișat în 24.02.2017.

2.3.      Contestațiile împotriva Procesului-verbal vor putea fi depuse la Cancelaria Baroului până la 27.02.2017.

2.4.      Consiliul Baroului București va soluționa contestațiile în  28.02.2017 și va afișa lista finală a candidaturilor validate în data de 01.03.2017, la sediul baroului și pe site.

 

3)         Comisia de Votare

3.1.      După publicarea rezultatelor finale ale validării, Comisia de Validare devine Comisia de Votare.

3.2.  Comisia de Votare va avea următoarele atribuții:

a)      primește de la Cancelaria Baroului buletinele de vot;

b)      poartă răspunderea distribuirii buletinelor de vot;

c)      veghează asupra modului în care se desfășoară votarea;

d)     predă Comisiei de numărare a voturilor buletinele de vot nefolosite;

e)      hotărăște asupra valabilității buletinelor de vot în cazul în care este solicitată în acest sens de Comisia de numărare;

f)       semnează, prin Președintele sau alături de Președintele Comisiei de numărare, Procesul-verbal conținând rezultatele alegerilor.

 

4)         Buletinele de vot

4.1.      Cancelaria Baroului va asigura tiparirea buletinelor de vot până la data de 08.03.2017 și va preda buletinele de vot Comisiei de Votare.

 

5)       Comisia de Numărare Voturi

5.1.      Înscrierile la Comisia de Numărare Voturi au loc în perioada 01-21.02.2017, la Cancelaria Baroului București, et. V, cam. 503.

5.2       În vederea înscrierii în Comisia de Numarare Voturi, avocații vor îndeplini condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015.

5.3.      Comisia de Numărare Voturi este constituită din 10 membri, dintre care unul va detine funcția de președinte, selectați de către Consiliul Baroului ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere.

5.4. Componența Comisiei de Numărare Voturi va fi afișată la sediul baroului și pe site la data de 01.03.2017.

 

6.)      Finalizarea numărării voturilor

6.1.      La sfârșitul votării, urnele se sigilează în prezența Președintelui Comisiei de Votare.

6.2.      Urnele se desigilează în prezenta Președintelui Comisiei de Votare și se procedează la numărarea voturilor exprimate, conform procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015.

6.3. Președintele Comisiei de Numărare a Voturilor va centraliza rezultatul alegerilor în prezența comisiei și îl va consemna într-un proces-verbal în care se vor menționa și eventualele obiecțiuni. Procesul-verbal va fi semnat de Președintele Comisiei de Numărare și de Președintele Comisiei de Votare.

6.4.      Procesul-verbal astfel întocmit va fi depus de către Președintele Comisiei de Votare la Cancelaria Baroului, spre afișare la sediu si pe site.

nr nume data KB desc.
1. Declaratie tip 10.02.2017 41 Descarca
2. Cerere tip inscriere NUMARARE VOTURI 10.02.2017 31 Descarca
3. Cerere tip depunere candidatura delegat 10.02.2017 13 Descarca
Acasa Baroul
Istoric
Consiliul Baroului
Comisia de cenzori
Comisia de disciplină
Noutăţi
Examene
Hotărâri şi decizii
International
Legislaţie
Pregatire profesionala
Video - Cursuri
Utile
Decizii ale Decanului Baroului ..
Hotarari ale Consiliului BB
Extrase din procesele verbale ..
JURAMANTUL PROFESIONAL
Linkuri utile
Cereri-tip
Tablou
Definitivi
Stagiari
Avocati straini
Cabinete
Societăţi
Fara drept de exercitare
Radiati
Compartimente
Secretariat Cancelarie
Dezvoltare-resurse umane
Asistenta Juridica
Financiar-contabil
Administrativ
Relatii Interne si Internation ..
Biblioteca
Altele
CAA - Bucuresti
Contul avocatului
Pregatire continua
Evenimente sociale
Oportunităţi de angajare
Convocari
Eliberare card
“Scoala Altfel”
Contact Harta site Termeni şi condiţii / Politica privind cookie RSS
Valid XHTML 1.0 Transitional
Web Design si Gazduire web
home