Alege taxa de plătit

nr.

tipul taxei

suma

plăteşte online

1

Contribuția lunară a avocaților pentru constituirea bugetului baroului pentru avocații definitivi

35 lei

2

Contribuția lunară a avocaților pentru constituirea bugetului baroului pentru avocații stagiari

15 lei

3

Contribuția lunară a avocaților pentru constituirea bugetului baroului pentru constituirea bugetului UNBR pentru avocații definitivi

12 lei

4

Contribuția lunară a avocaților pentru constituirea bugetului baroului pentru constituirea bugetului UNBR pentru avocații stagiari

8 lei

5

Contribuția lunară a avocaților pentru constituirea bugetului baroului pentru constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaților

5 lei

6

Înființarea pe raza baroului a unui sediu secundar

1.500 lei

7

Înscrierea în Barou a avocaţilor stagiari primiţi în profesie cu examen

1.500 lei

8

Înscrierea în Tabloul Avocaților incompatibili a persoanelor care au fost primite în profesie cu examen sau cu scutire de examen și care nu au exercitat niciodată profesia de avocat și nu au fost înscriși în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei

2.000 lei

9

Înscrierea în Tabloul special a avocatului străin

3.000 lei

10

Înscrierea pe Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei a persoanelor care au fost primite în profesie cu examen sau cu scutire de examen și care nu au exercitat niciodată profesia de avocat și nu au fost înscriși în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei

200 lei

11

Penalizări taxa Barou si U.N.B.R.

sunaţi înainte de a face plata Tel.: 021.315.45.37

Suma se va introduce manual

12

Reînscrierea în Tabloul avocaților a avocatului suspendat la cerere

1.500 lei

13

Reînscrierea în Tabloul avocaților a avocatului suspendat pe motiv de incompatibilitate

1.500 lei

14

Reînscrierea în Tabloul avocaților a avocatului suspendat pentru neplata contribuției profesionale

3.000 lei

15

Taxă secretariat - avizarea adresei de internet pentru formele de exercitare a profesiei

100 lei

16

Taxă secretariat - avizarea convenției de conlucrare / colaborare încheiată în baza dispozițiilor art. 7 din Legtea nr. 51/1995 sau ale art. 184 din Statutul profesiei de avocat

100 lei

17

Taxă secretariat - avizarea siglei pentru formele de exercitare a profesiei

100 lei

18

Taxă secretariat - eliberarea unui extras din Registrul de evidența a societăților profesionale cu răspundere limitată

500 lei

19

Taxă secretariat - eliberarea unui extras din Registrul evidenței patrimoniului de afectatiune al avocaților dacă există informații privind constituirea

500 lei

20

Taxă secretariat - eliberarea unui extras din Registrul evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților dacă nu există informații privind constituirea patrimoniului de afectațiune

100 lei

21

Taxă secretariat - înființarea sau transformarea formei de exercitare a profesiei

300 lei

22

Taxă secretariat - schimbarea adresei sediului profesional / birou de lucru / sediu secundar

100 lei

23

Taxă secretariat - schimbarea contractului de colaborarea salarizare în interiorul profesiei pentru avocații definitivi

200 lei

24

Taxă secretariat - schimbarea contractului de colaborarea salarizare în interiorul profesiei pentru avocații stagiari

100 lei

nr.

tipul taxei

suma

plăteşte online