Strada Dr. Dumitru Râureanu nr 3, sector 5
Bucuresti, Cod Postal 050047

Cod Fiscal: 4283155

Cont contributii pentru Barou, U.N.B.R si fond de solidaritate

Cont curatori speciali

Contribuţiile pentru asigurări sociale - Filiala CAAv Bucuresti

Cont taxe Arbitraj

 Harta

DECAN (et. II)
Av. Ion DRAGNE

SECRETARIAT DECAN (et. II, cam. 203)
Elena PITU
Tel.: 021.311.19.30
Fax: 021.313.86.31
e-mail: elena.pitu@baroul-bucuresti.ro


COMPARTIMENTUL CANCELARIE-SECRETARIAT

SEF COMPARTIMENT (etaj V, cam. 505)
Cezara-Andreea DRAGOSTE-CIUTA
Tel.: 021.315.45.38
e-mail: secretariat@baroul-bucuresti.ro

CANCELARIE (etaj V, cam. 504)
Simona FILIP
Tel.: 021.315.45.38
Fax: 021.312.10.84
e-mail: simona.filip@baroul-bucuresti.ro

REGISTRATURA (etaj V, cam. 502)
Lucian MUSICA-POPA
Tel.: 021.314.93.38

ELIBERARE DECIZII (etaj V, cam. 502)
Tania MATEESCU
Tel.: 021.315.45.38, int. 223
e-mail: info@baroul-bucuresti.ro

PREGATIRE PROFESIONALA (etaj V, cam. 512)
Daniela COTRUTA
Tel.: 021.314.93.38, int. 226
e-mail: pregatire_profesionala@baroul-bucuresti.ro

BIBLIOTECA (Cladirea Curtii de Apel)
Cecilia DAFIN
Tel.: 021.312.94.39
e-mail: biblioteca@baroul-bucuresti.ro


COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE-RESURSE UMANE

SEF COMPARTIMENT (etaj IV, cam. 413)
Elena RADU
Tel.: 021.314.39.99, int. 214
Fax: 021.312.66.62
email: resurseumane@baroul-bucuresti.ro

SESIZARI (etaj IV, cam. 401)
Diana LETZNER - coordonator
Tel.:  021.314.39.99 int.211,212,225
email: sesizari@baroul-bucuresti.ro

DEPUNERE ASIGURARI PROFESIONALE (etaj IV, cam. 407)
Elena PALADE
Tel.: 021.314.39.99, int. 216
email: asigurari@baroul-bucuresti.ro

ELIBERARE ADEVERINTE,  DEPUNERE ACTE DE STUDII (etaj IV, cam. 407)
George PANDELESCU
Tel.: 021.314.39.99, int. 215

ARHIVA (etaj IV, cam. 402)
Catalin CALAFETEANU
Tel.: 021.315.50.79, int 219

 


COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

SEF COMPARTIMENT (etaj IV, cam. 405)
Daniel NEGREA
Tel.: 021.315.45.37, int. 218
Fax: 021.315.14.06
e-mail: negrea@baroul-bucuresti.ro

CONTABILITATE (etaj IV, cam. 406)
Veronica BURUEAN
Tel.: 021.315.45.37
Fax: 021.315.14.06
e-mail: veronica.b@baroul-bucuresti.ro

CASIERIE (etaj IV, cam. 414)
Nicoleta GOCIU
Tel.: 021.314.11.35
Program: Luni-Vineri: 08-14

PLATI OFICII (etaj IV, cam. 403):
Patricia TEUGEA
Tel.: 021.311.22.93

COMPARTIMENTUL IT

ELIBERARE CARDURI (etaj V, cam. 501)
George CONSTANTIN
Tel.: 021.314.89.21
e-mail: george.constantin@baroul-bucuresti.ro


COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

SEF COMPARTIMENT (etaj VI)
Grigoras SAVIN
Tel.: 021.311.03.65
e-mail: administrativ@baroul-bucuresti.ro

TIPIZATE (etaj IV, cam. 403)
Tel.: 021.311.22.93


SERVICIUL DE ASISTENTA JUDICIARA - S.A.J. (Cladirea Curtii de Apel)


SEF SERVICIU
Raluca BONCI
Tel.: 021.314.94.38
Fax: 021.312.94.36
e-mail: saj@baroul-bucuresti.ro


INSTANTE PENALE

Raluca BONCI  - JS1,JS3, JS4, JS5, JS6
Tel.: 021.314.94.38

Andrei PREDA - Camera preliminara si fond
Tel.: 021.311.40.74

Marina GAVRIL - Curtea de Apel  S I si S II
Tel.: 021.314.20.23

Marilena GEORGESCU   - ICCJ SI TB

Tel.: 021.314.94.38


URMARIRE PENALA SI CIVIL
Anda HAGIU - Judecatoria Sectorului 2 si Civil
Tel.: 021.314.20.23
Tel.: 0772.018.809  Permanenta (intre orele 22.00-08.00 si in cazul nefunctionarii numerelor de fix)

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ JUDICIARĂ

RESORTUL AJUTOR PUBLIC JUDICIAR ÎN MATERIE CIVILĂ

- CAMERA P100 –

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

MARȚI 12:00 – 14:00

JOI 12:00 – 14:00

În afara programului, se pot obține informații la numărul de telefon: 021.314.20.23, și la adresa de e-mail: saj@baroul-bucuresti.ro