Contribuţiile de asigurări sociale la Casa de Asigurări a Avocaţilor se pot achita în:
Cont: RO50BRDE410SV19779054100
Beneficiar: FILBUC a CAA
Banca: BRD, sucursala Academiei