In data de 01.03.1999 consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor a decis infiintarea Filialei Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor care va functiona conform statutului Filialei Bucuresti adoptat in Adunarea Generala din 6 martie 1999, avand la baza Statutul cadru al filialelor Casei de Asigurari a Avocatilor.

Aceasta va functiona in cadrul Baroului Bucuresti si va prelua de la Casa de Asigurari a Avocatilor obligatiile de plata a pensiilor si a celorlalte prestatii de asigurari sociale cuvenite membrilor sai.

Filiala a fost infiintata la cererea a ¾ din numarul avocatilor in activitate si al avocatilor pensionari apartinand Baroului Bucuresti cu avizul Comisiei Permanente a Uniunii Avocatilor din Romania.

Obligatia acesteia este de a tine evidenta financiar-contabila in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si in conformitate cu evidentele financiar-contabile ale Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania.

Pentru mai multe informatii despre CAA - Filiala Bucureşti, vizitaţi site-ul instituţiei: www.filbuc-caa.ro/