PREZENTARE COMPARTIMENT SECRETARIAT-CANCELARIE

 

Compartimentul reuneste o mare parte din sectoarele de activitate ale Baroului Bucuresti, avand ca principal obiect de activitate inregistrarea si gestionarea documentelor privind avocatii membri sau cele referitoare la organizatie si politica profesionala.

Activitatea curenta a Compartimentului Secretariat-Cancelarie este coordonata, in baza H.C.B.B. nr. 23/2015 de urmatorii membri ai Consiliului, repartizati pe resorturi:

 

Cancelarie - Decan av. Ion Dragne, Prodecan av. Ciobanu Petrut, av.Flavia Teodosiu, av. Nicu Tiberius, av. Aurel Ciobanu, av. Vasile Nemes.

Pregătire si perfecţionare profesională continua si initiala - Decan av. Ion Dragne, Prodecan av. Petrut Ciobanu, av. Florea Gheorghe, av. Nemes Vasile, av. Iosif Friedmann-Niculescu, av. Ion Ilie-Iordachescu, av. Aurel Ciobanu, av. Mihai Hotca

Biblioteca - Prodecan av. Petrut Ciobanu, av. Gheorghe Florea, av.Aurel Ciobanu, av. Iosif Friedmann-Nicolescu.

Compartimentul este structurat in sectoare de activitate interdependente si are ca centru de activitate Cancelaria ce tine secretariatul Consiliului Baroului.

In sfera activitatilor desfasurate in cadrul acestui compartiment se regasesc: registratura generala a baroului, secretariatul propriu-zis, cancelaria, biroul de redactare a deciziilor si hotararilor, reprezentarea Baroului Bucuresti in litigii, pregatirea profesionala a avocatilor si biblioteca baroului.

Prin desfasurarea activitatilor specifice sectoarelor prezentate mai sus, Compartimentul Secretariat-Cancelarie asigura interfata cu avocatii si partenerii profesionali ai baroului (UNBR, INPPA), cat si cu tertii, respectiv justitiabili, institutii publice, alte persoane.

Colectivul compartimentului este condus de dna. Cezara Dragoste-Ciuta (sef compartiment) si insumeaza un numar de 9 angajati care, prin pregatirea si experienta lor in lucrul cu principalii beneficiari ai serviciilor noastre, respectiv avocatii membri ai Baroului Bucuresti, desfasoara o activitate sustinuta, incercand permanent sa optimizeze rezultatul muncii lor.

Scopul nostru este functionarea in cele mai bune conditii a tuturor sectoarelor de activitate ale Compartimentului, prin facilitarea accesului avocatilor la serviciile barolui si prin emiterea documentelor solicitate  in mod optim, conform dispozitiilor Decanului si Consiliului.

Compartimentul Secretariat-Cancelarie colaboreaza in desfasurarea activitatii cu toate celelalte compartimente ale baroului si se subordoneaza Decanului si Consiliului.