Prezentarea tuturor sectoarelor de activitate:

  • Registratura – tine registrul general de intrari/iesiri, in paralel cu inregistrarea electronica a tuturor inscrisurilor adresate baroului si a corespondentei acestuia

Responsabil: Lucian Musica

  • Secretariatul

Redacteaza adrese catre petenti (avocati si terti), elibereaza decizii si hotarari avocatilor, comunica decizii, hotarari si alte inscrisuri, prin fax, e-mail, posta, convoaca avocatii la sedintele consiliului

Responsabili: Elena Pitu (secretara Decanatului), Dana Cotruta si Tania Mateescu

  • Cancelaria

Are atributiile specifice organizarii, desfasurarii si finalizarii sedintelor Consiliului, prin emitere de decizii si hotarari.

Tine condica de consiliu si pregateste, atat sedintele de consiliu, cat si lucrarile destinate solutionarii directe de catre consilierii de resort, in baza mandatului Consiliului

Alcatuieste, la solicitarea dlui Decan, ordinea de zi a sedintelor Consiliului, redacteaza procesele-verbale de sedinta, duce la indeplinire deciziile Consiliului aflate in sfera de activitate a compartimentului

Responsabili: Cezara Dragoste-Ciuta si Simona Filip

  • Reprezentarea baroului in litigii

Coordoneaza repartizarea dosarelor in care Baroul este parte, in vederea asigurarii calitatii apararii

Responsabil: Elena Pitu

  • Biroul de redactare

Redacteaza decizii si hotarari privind activitatea profesionala a avocatilor, primiri in profesie, obtinerea titlului profesional de avocat definitiv, etc

Responsabili: Tania Mateescu si Bogdan Gargarita

  • Pregatirea profesionala

Coordoneaza pregătirea profesionala a avocatilor, cu colaborarea INPPA, prin organizarea de cursuri, comunicari stiintifice sau conferinte profesionale pentru pregătirea avocaţilor stagiari si definitivi;

Responsabili: Cezara Dragoste-Ciuta si Dana Cotruta

  • Biblioteca

Activitatea bibliotecii este centrata pe modulele: achizitie de publicatii (pe suport traditional sau electronic), prelucrarea documentelor, gestionarea fondului de carte si comunicarea documentelor.

Responsabili: Cecilia Dafin (bibliotecar principal) si Marius Tudosa (bibliotecar).