Profesia de avocat

In România, profesia de avocat este una din cele 15 profesii liberale înscrise în Uniunea Profesiilor Liberale din România.

Profesia de avocat este reglementată de Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi de Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare aduse acestora, in scopul de a răspunde schimbărilor survenite în domeniul juridic din România şi necesităţii de aliniere la standardele europene de practică ale acestei profesii.

Potrivit Legii 51/1995 şi Statutului profesiei de avocat, avocaţii din România işi desfăşoară activitatea în 41 de barouri (corespunzătoare celor 41 de unitaţi teritorial-administrative), membre ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România/U.N.B.R.

Conştient de rolul care îi revine în apărarea valorilor statului de drept, Baroul Bucureşti susţine exercitarea profesiei potrivit normelor şi standardelor europene, care sa conducă la intărirea încrederii publice în instituţiile statului de drept şi în supremaţia legii.


Scurt istoric

Baroul Bucuresti a fost infiinţat în anul 1831.

În prezent, el este cel mai numeros barou România, incluzând aproximativ 9.000 de avocaţi in exerciţiu, ceea ce reprezintă aproape jumătate din numarul total al avocaţilor din întreaga ţară. 

Consiliul

Baroul Bucureşti este condus de un Consiliu format din 15 membri/consilieri, coordonaţi de decanul baroului şi de doi prodecani. Fiecare consilier coordonează activitatea unui anumit domeniu/resort de activitate. Consiliul este ales pentru o perioadă de 4 ani.
Actualul Consiliu al Baroului Bucureşti este ales pentru mandatul 2015-2019.


Activitatea internaţională

Baroul Bucureşti este membru al unor importante organisme internaţionale ale profesiei de avocat:
- membru colectiv al Uniunii Internaţionale a Avocatilor/Union Internationale des Avocats/U.I.A, din 1927;
- membru colectiv al Baroului Internaţional/International Bar Association/I.B.A., din 1992;
- membru fondator al Asociaţiei Barourilor din zona Mării Negre/Black Sea Countries Bar Association/B.C.B.A., din anul 1994; B.C.B.A. a devenit membru asociat al UIA în anul 1998; în prezent aceasta asociaţie cuprinde 15 barouri din 8 ţări situate în zona Mării Negre si a Balcanilor: România, Bulgaria, Macedonia, Turcia, Moldova, Georgia, Azerbaijan si Albania. Baroul Bucureşti deţine în prezent funcţia de Co-Presedinte al acestei asociaţii, alături de Baroul Sofia, pentru mandatul 2006-2008.

Baroul Bucureşti are strânse legături de cooperare cu toate barourile europene si cu barouri din alte zone ale lumii. El intretine relatii privilegiate de cooperare si cu American Bar Association/A.B.A..

Anul 2008 este un an memorabil pentru Baroul Bucureşti: Uniunea Internaţională a Avocaţilor a ales Bucureştiul drept gazdă a celui de-al 52-lea Congres: acesta s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului, în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2008.