Coordonatorii Resortului Pregatire Profesionala:

Responsabili resort: Decan av. Ion Dragne, Prodecan av. Petrut Ciobanu, av. Florea Gheorghe, av. Nemes Vasile, av. Iosif Friedmann-Niculescu, av. Ion Ilie-Iordachescu, av. Aurel Ciobanu, av. Mihai Hotca

 

Consiliul Baroului Bucuresti, prin resortul sau de specialitate, coordoneaza si supravegheaza modalitatea indeplinirii obligatiei avocatilor de pregatire profesionala, initiala si continua.

In acest scop, activitatea resortului se structureaza in mai multe arii distincte, dupa cum urmeaza:

  • I.          Evidentierea si cuantificarea orelor de pregatire profesionala continua a avocatilor, prin:
  1. Primirea si inregistrarea cererilor individuale ale avocatilor membri de recunoastere a orelor de pregatire profesionala, ca urmare a participarii la: cursuri/seminarii/simpozioane/conferinte cu caracter juridic, desfasurate  in tara sau in strainatate; cursuri de master/doctorate organizate de facultati de drept, acreditate, in tara/strainatate; congrese si seminarii internationale organizate de asociatii internationale ale profesiei de avocat (UIA, IBA, CCBE); Scoli de vara organizate de facultatile de drept din cadrul universitatilor acreditate, din tara si din strainatate etc.
  2. Primirea si inregistrarea cererilor de aprobare a programului de pregatire profesionala in interiorul formei de exercitare,  primite din partea Societatilor de avocati.
  3. Comunicarea cererilor primite, in functie de obiectul lor, catre INPPA, in conformitate cu dispozitiile Hotararii nr. 526/01.09.2012 a Consiliului UNBR, in vederea acreditarii cu ore de pregatire profesionale, de la caz la caz, si a emiterii deciziilor Consiliului de Conducere al INPPA.
  4. Inregistrarea electronica in baza de date a orelor de pregatire profesionala acreditate de catre INPPA, in vederea evidentierii gradului de indeplinire a obligatiei de pregatire profesionala continua a avocatilor, in conformitate cu dispozitiile Hotatarii nr. 14/2008 a Congresului Avocatilor, respectiv 60 de ore de pregatire profesionala continua pe perioada celor trei ani, 2011 – 2013 (20 ore/an).
  • II. Adoptarea Programului de pregatire profesionala al Baroului Bucuresti, prin punerea la dispozitia membrilor Baroului Bucuresti, in mod gratuit, a unor cursuri, conferinte, simpozioane, ateliere de lucru, in acord cu tematica prevazuta in Programul de pregătire profesională continuă a avocatilor pe perioada 2011 – 201, adoptat prin Hotararea nr. 12/2011 a Congresului Avocatilor.

 

     Cursurile Baroului Bucuresti sunt organizate pe domenii de drept, ţinând seama de tendinţa de specializare a avocaţilor si au avut, pe cat posibil, un continut preponderent practic, urmarindu-se completarea pregatirii profesionale prin actualizarea cunostintelor in domeniile in care acestia isi exercita profesia, utilizarea cunoştinţelor teoretice în vederea stimulării şi formării competenţelor profesionale, a capacităţii de interpretare a normei juridice, de dezvoltare a spiritului de analiză şi sinteză, de însuşire a termenilor tehnico-juridici de specialitate.

    Obiectivul cursurilor si dezbaterilor tematice organizate îl reprezintă aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind instituţiile dreptului şi aplicarea corectă a acestora, prin fixarea cadrului general al instituţiilor, în raport de doctrina juridică şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

    Lectorii/formatorii în cadrul programului de formare profesională organizat de barou sunt avocati cu notorietate profesională în domeniul disciplinei de profil, dar şi jurişti recunoscuţi sau cadre didactice universitare ce îşi desfăşoară activitatea in instituţiile de învăţământ superior acreditate.

   Sunt apreciate tinuta stiintifica a cursurilor predate, trimiterea materialor in format electronic (suporturi de curs, planuri tematice) anterior desfasurarii cursului, in vederea postarii acestora pe site-ul nostru, folosirea echipamentului IT (videoproiector, laptop, microfon) pentru comunicarea eficienta a informatiilor, disponibilitatea de a impartasi colegilor cunostintele pe care le stapanesc cel mai bine, discutarea spetelor si coordonarea dezbaterilor.          

   Prin aplicatia informatica de gestionare a orelor de pregatire efectuate de avocati s-a creat posibilitatea inscrierii online, pe site-ul Baroului Bucuresti, la cursurile de pregatire organizate de Barou si oportunitatea ca fiecare avocat sa isi consulte online situatia pregatirii profesionale, prin crearea unui cont personal.