UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

 

DECIZIE RECTIFICATIVĂ

a Anexei nr. III la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1063/07 martie 2015

 

 

         Având în vedere solicitarea Baroului Bucureşti şi faptul că, în urma verificării Hotărârii Consiliului UNBR nr. 1063/2015, s-a constatat că, in cuprinsul art. 3.3. pct. ii lit. b) - g) din Anexa III la aceasta, s-a strecurat o eroare materială, în sensul că referinţa valorii depăşite nu se face la minimul prevăzut pentru fiecare plajă valorică în parte, ci la maximul acesteia;

            în scopul îndreptării erorii materiale, se dispune:

           

            Art. I Art. 3.3 pct. ii din Anexa III la Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 1063/07.03.2015 se rectifică și va avea următorul cuprins:

 

ii. Cereri evaluabile în bani:

 

a) până la 1.000 lei:   

100 lei (onorariu arbitral minim)

b) între 1.001 lei şi 5.000 lei:

100 lei plus 2,5% pentru ceea ce depăşeşte 1.001 lei

c) între 5.001 lei şi 10.000 lei:

200 lei plus 2% pentru ceea ce depăşeşte 5.001 lei

d) între 10.001 lei şi 50.000 lei:

300 lei plus 1,5% pentru ceea ce depăşeşte 10.001 lei

e) între 50.001 lei şi 100.000 lei:

900 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 50.001 lei

f) între 100.001 lei şi 200.000 lei:

1.400 lei plus 0,5% pentru ceea ce depăşeşte 100.001 lei

g) între 200.001 lei şi 700.000 lei:

1.900 lei plus 0,25% pentru ceea ce depăşeşte 200.001 lei

h) peste 700.000 lei:

3.150 lei plus 0,15% pentru ceea ce depăşeşte 700.000 lei

        

            Art. II Prezenta decizie se comunică barourilor şi va fi supusă ratificării Consiliului  U.N.B.R. în şedinţa imediat următoare.

        

         Nr. 37-DP-19.04.2016

 

 

 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E L E      U. N. B. R.