CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI, intrunit in sedinta din data de 30.09.2013, a decis verificarea indeplinirii de catre avocatii membri ai baroului a cerintelor legale si statutare privind taxele si contributiile profesionale la bugetul B.B./U.N.B.R. si al Filialei C.A.Av. Bucuresti, pana la data de 14.10.2013.
Neindeplinirea acestor obligatii va atrage aplicarea sanctiunii prevazuta de art. 28 lit. c), respectiv suspendarea calitatii de avocat.