Participarea avocatilor la Adunarile Generale ale Baroului Bucuresti din 28 martie si 04 aprilie 2009 (urmate de conferinte de pregatire profesionala continua) a fost acreditata de Consiliul Baroului cu 6 (sase) puncte, respectiv:  

-         3 (trei) puncte pentru  28 martie 2009

-         3 (trei) puncte pentru 04 aprilie 2009