Uniunea Natională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016.

Data începerii desfăsurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toti candidatii, dată care a fost anuntată prin publicarea Hotărârii nr. 30 a Consiliului U.N.B.R. din data de 12 decembrie 2015.

Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic - aplicativ, distinct, în functie de vocatia candidatilor de a dobândi titlul profesional de avocat stagiar sau titlul profesional definitiv.

Examenul se va desfăsura prin sustinerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplină în parte si un punctaj total de cel putin 70 de puncte.

 

Materiile de examen sunt:

        - organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

        - drept civil;

        - drept procesual civil;

        - drept penal;

        - drept procesual penal.

Examenul pentru primirea în profesia de avocat se sustine în cadrul I.N.P.P.A. si se desfăsoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată si aprobată de Consiliul U.N.B.R..

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 98 din 04.06.2016 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea si Perfectionarea Avocatilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, publicată pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

 

Arondarea candidatilor pentru sustinerea examenului este cea stabilită prin Hotărârea nr. 97 din 04.06.2016 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2016 si se va face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen si la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a se putea înscrie în alt barou, astfel:

a)  I.N.P.P.A. central (Bucuresti): Barourile Bucuresti, Călărasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Constanta, Tulcea si Dâmbovita;

b)  Centrul teritorial Brasov: Barourile Brasov, Buzău, Covasna, Harghita, Mures, Prahova si Sibiu;

c)  Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrita-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramures;

d)  Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;

e)  Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;

f)    Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;

g)  Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

 

        Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

        - Cererile de înscriere a candidatilor la examen, se depun în intervalul 19 iulie 2016 - 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-si desfăsoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

        - Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

        - În perioada 18 - 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afisează conform prevederilor Regulamentului de examen.

        - În perioada 22 - 24 august 2016 se vor solutiona contestatiile formulate de candidatii cărora li s-a respins înscrierea la examen.

        - În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile si insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

        - Exclusiv pentru candidatii care au sustinut examenul de licentă în anul universitar 2016 si numai dacă unitătile de învătământ absolvite de acestia nu au emis diplomele de licentă, se admite depunerea adeverintei de absolvire a examenului de licentă, eliberată de unitatea de învătământ, în locul diplomei de licentă prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverinta de absolvire să fie însotită de foaia matricolă.

        - Taxa de examen este de 1000 lei si se va achita în contul Institutului National pentru Pregătirea si Perfectionarea Avocatilor - I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucuresti cu mentiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

 

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.