Subiecte ce vor fi puse în discuția Adunării Generale la punctele 5 și 6 din ordinea de zi:

 1.   Adresa din partea Consiliului Superior al Magistraturii - Inspecția Judiciară privind comunicarea de relații în legătură cu modul de cooperare interinstituțională, modul de cooperare din perspectiva conducerii procesului de către judecătorul de caz, disfuncționalități sesizate și propuneri de îmbunătățire

2.   Prezentarea răspunsului Ministerului Justiției ca urmare a solicitării Baroului București privind alocarea cu titlu gratuit a unui spațiu adecvat pentru avocați în complexul Sema Parc (Secțiile Civile VI și VII ale Tribunalului București)

3.   Prezentare proiect privind înființarea Centrului de Studii și Conferințe al Baroului București

4.   Prezentare propunere modernizare a Sălii de Conferințe „Flavius Teodosiu“ a Baroului București

5.   Prezentare propunere modernizare a site-ului Baroului București

6.   Alte propuneri privind optimizarea sistemului informatic

7.   Prezentare Proiect HUBB – amenajare și gestionare de spații profesionale de lucru pentru avocați, individuale sau comune, destinate exercitării profesiei în condiții moderne, într-o locație centrală

8.   Prezentare propunere achiziționare sistem vot electronic, inclusiv pentru adunările ordinare

9. Prezentare propunere inființare la Baroul București a Registrului electronic al actelor întocmite de avocați potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) si d), conform disp. art. 3 alin. (3) din Legea nr. 51/1995