CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor
13 aprilie 2014, ora 9.00
SALA PALATULUI


Ordinea de zi:
1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2013;
2. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru anul 2013;
3. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2013;
4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2013;
5. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a proiectului de buget pentru 2014.


PREZENTA ESTE OBLIGATORIE.