CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI

si

CONSILIUL FILIALEI BUCURESTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCATILOR DIN ROMÂNIA

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor

si

Adunarea membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.,

in 26 mai 2016, ora 14.00,

la SALA PALATULUI.

Consiliul Baroului Bucuresti si Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Avocatilor din Baroul Bucuresti si Adunarea membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A pentru data de 26.05.2016, ora 14.00 (în continuarea Adunării Generale a Baroului Bucureşti), la Sala Palatului din Bucureşti.

 

 1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în 2015;
 2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2015;
 3. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2015;
 4. Aprobarea cheltuielilor cu organizarea si functionarea structurilor jurisdictionale si administrative care isi desfasoara activitatea in cadrul sau pe langa Baroul Bucuresti;
 5. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016;
 6. Consultarea avocatilor privind initierea demersurilor pentru edificarea sau cumpararea unui centru de adunari si conferinte al Baroului Bucuresti, prin eforturi proprii sau in cooperare cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Casa de Asigurari a Avocatilor sau Filiala Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor;
 7. Diverse.
 • Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:
 1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăsurată în anul 2015;
 2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuţie financiar-contabil pentru anul 2015, al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.;
 3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2015;
 4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2015;
 5. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2016;
 6. Consultarea avocatilor privind initierea demersurilor pentru edificarea sau cumpararea unui centru multifunctional (adunari, conferinte, birouri) al Filialei Bucuresti a C.A.A. si al Baroului Bucuresti, in cooperare cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania sau Casa de Asigurari a Avocatilor.
 7. Diverse.

 

Inregistrarea participantilor se va face incepand cu ora 12.00, pentru ambele adunari. Indeplinirea conditiei legale privind cvorumul se va verifica la inceputul Adunarii Generale a Baroului Bucuresti, fiind valabila si pentru Adunarea Generala a Filialei C.A.A.

Decan Baroul Bucuresti                                              Preşedinte Filiala Bucureşti-Ilfov a C.A.A.           

avocat Ion Dragne                                                                             avocat Florin PetroselBAROUL BUCURESTI

va invita la

CONFERINTA

de formare profesionala

Temele conferintei:

- "Aspecte privind spălarea banilor si secretul profesional al avocatului

Lector - Avocat dr. Mihai Adrian  Hotca – Consilier al Baroului Bucuresti

-“Legea privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor”

Lector - Avocat dr. Florin Petrosel -  Presedintele Casei de Asigurari a Avocatilor

in 26 mai 2016,

la SALA PALATULUI

- eveniment acreditat cu 5 puncte de pregatire profesionala - 

Moderator: Avocat Ion Dragne, Decanul Baroului Bucuresti 

Inregistrarea participantilor se va face odata cu inscrierea la Adunarea Generala a Baroului Bucuresti,pe baza cardului/legitimatiei de avocat,cu incepere de la ora 12.00.