Avand in vedere neindeplinirea conditiei cvorumului in data de 5
octombrie a.c., Consiliul Baroului Bucuresti, în conformitate cu
dispozitiile art. 52 alin. (2) din Legea 51/1995 pentru organizarea
si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile
ulterioare, reconvoaca

Adunarea Generala Ordinara a Baroului Bucuresti în data de 12.10.2008, ora 9:00, la Sala Palatului,

cu urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfasurata în 2007;
2.Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru 2007;
3.Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabila în 2007;
4.Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru 2008;
5.Descarcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa;
6.Diverse.

PREZENTA AVOCATILOR ESTE OBLIGATORIE, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE SI STATUTARE, ABSENTA URMAND A FI CONSIDERATA ABATERE DISCIPLINARA


MATERIALELE ADUNARII POT FI CONSULTATE DE PE SITE-UL BAROULUI