Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea  examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) în zilele de miercuri 24 şi joi 25 februarie 2010.

            Centrul de evaluare al examenului (locul desfăşurării) este la Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu" a Universităţii „Lucian Blaga" din municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, Nr.34, jud. Sibiu, cod 550324, Tel: +40-(269) 23.39.24, Fax: +40-(269) 23.32.95, E-mail: drept@ulbsibiu.ro, Web: http://drept.ulbsibiu.ro

            Înscrierile se fac la baroul la care candidatul intenţionează să îşi desfăşoare activitatea după primirea în profesie pana vineri, 29 ianuarie 2010.

           Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripţia căruia solicită să îşi exercite profesia.

Dosarul de inscriere

Cererea-tip de înscriere se poate descarca de pe site sau se poate ridica de la secretariatul baroului.

Cererea pentru înscrierea la examen împreună cu dosarul de înscriere se va depune de candidat la sediul Baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia, însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen.

         La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:

a).  certificatul de naştere, în copie legalizată;

b).  actul de identitate, în copie;

c).  diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a

foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

d).  dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

e).  certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

f).    certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică,  eliberat de instituţia sanitară stabilită de Barou şi menţionată în anunţul făcut de Barou conform prevederilor alin.(4).

g).  certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

Data limita a inscrierilor

Termenul final de inscriere (de depunere a documentatiei si de plata taxei) este 29.01.2010, orele 14.00.

Perioada de inscriere este 04.01. - 29.01.2010, orele 10.00 - 14.00. Dosarul de inscriere se depune la sediul baroului, et. 5, camera 502.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi descărcate  de mai jos.


Taxa de înscriere la examen este de 833 lei (inclusiv TVA), pentru Baroul Bucuresti si UNBR - putand fi achitata dupa cum urmeaza: la casieria baroului - etaj 4; în contul Baroului Bucuresti Cod IBAN: RO63 RNCB 0080005630040001, B.C.R. Sucursala Sala Palatului, cod fiscal RO4283155.

Relatii suplimentare se pot solicita la sediul baroului, et. 5, Cancelarie, telefon 311.19.10, 315.45.38, 314.39.99.