În vederea exercitării dreptului la opoziție, se afișeaza cererea de primire în profesie cu scutire de examen formulată de doamna Elena Carcei, în baza art. 17 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.