Consiliul Baroului Bucuresti, vazand dispozitiile art. 84 alin. (2) din Codul fiscal, va adreseaza rugamintea de a vira procentul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil in contul Baroului Bucuresti, pentru sustinerea cheltuielilor de reparatie a cladirii Baroului Bucuresti din str. Dr. Raureanu nr. 3, sector 5 (structura de rezistenta, fatada si acoperis).

             Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pe baza datelor prezentate de contribuabil in DECLARATIA 200 privind veniturile realizate din ROMANIA si emite decizia de impunere, la termenul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
            In DECLARATIA 200 pe care avocatii sunt obligati sa o completeze si sa o depuna la organul fiscal pana la data de 25 mai din anul curent pentru veniturile realizate din profesii liberale in anul precedent, exista Cap. III, unde se mentioneaza : Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net/castigul anual impozabil.
           La acest capitol la pct. 2 intitulat: Sustinerea unei entitati nonprofit trebuie completate patru rubrici si anume :

- Denumirea entitatii nonprofit : BAROUL BUCURESTI
- Cod de identificare fiscala : 4283155
- Cont bancar (IBAN) : RO63RNCB0080005630040001
- Suma :
         In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma exacta care poate fi virata din impozitul anual nu va completa aceasta rubrica, organul fiscal va calcula si vira suma admisa, conform legii.
        Declaratia 200 se semneaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit, dupa ce acesta din urma completeaza datele de la Cap. IV, urmand ca ea sa fie depusa la organul fiscal.