Decanul Baroului Bucuresti reaminteste avocatilor ca din noiembrie 2002 nu s-au produs modificari in ceea ce priveste cuantumul taxei datorate de avocati bugetului Baroului Bucuresti, aceasta reprezentand 15 lei/luna pentru avocatii stagiari si 35 lei/luna pentru avocatii definitivi.

       Totodata, precizam ca Filiala Bucurestia C.A.A. este institutie independenta de Baroul Bucuresti, avand personalitate juridica de interes public, buget si patrimoniu propriu, reprezentand organul de specialitate care administreaza si gestioneaza sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru avocatii membri ai Baroului Bucuresti, in conditiile Legii si Statutului profesiei de avocat.

        Dorim sa mentionam ca, urmare dispozitiilor art. 3 din Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 692/28.03.2013, cu urmatorul cuprins:

„Art. 3. (1) Pentru asigurarea echilibrului financiar al sistemului C.A.A. şi a fondului de pensii, începând cu data de 01 aprilie 2013, contribuţia individuală obligatorie a tuturor avocaţilor cu drept de exerciţiu al profesiei la sistemul C.A.A. este de 11% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai puţin de suma reprezentând cota minima obligatorie şi nici mai mult de suma reprezentând cota maxima de contribuţie obligatorie.

(2)Suma reprezentând cota individuală minimă obligatorie este:

80 lei pentru avocaţii stagiari;

300 lei pentru avocaţii definitivi.

(3) Cota maximă de contribuţie obligatorie este 1.200 lei, atât pentru avocaţii stagiari cât si pentru cei definitivi.“,

 

       Congresul Avocatilor din 29-30 martie 2013, prin Hotararea nr. 8 privind aplicarea principiilor de asigurare a resurselor de finanţare necesare pentru funcţionarea sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor, a hotarat amanarea punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la articolul mentionat mai sus, până la finalizarea şi analizarea de către Consiliul U.N.B.R. din 29 iunie 2013 a Raportului privind situaţia cheltuielilor sistemului C.A.A. şi identificarea surselor de finanţare a măsurii de indexare a pensiilor ce va fi întocmit de către Comisia desemnată în acest scop de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din 15 decembrie 2012.