CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI, intrunit in sedinta din data de 18.11.2013, a constatat ca 3106 avocati nu si-au respectat obligatia statutara de a depune copia asigurarii profesionale la barou, cf. art.231 din Statutul profesiei de avocat. Neindeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul articol atrage neinscrierea in tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.