Conform Deciziei Consiliului Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 13.01.2014, avocatii straini inscrisi in Tabloul special Baroului Bucuresti vor putea solicita eliberarea legitimatiei de avocat de tip card, emisa de catre Baroul Bucuresti, in acealeasi conditii ca si pana in prezent.
        Pentru eliberarea cardului galben pentru avocat strain nu se percepe nicio taxa (exceptie face situatia reemiterii cardului in caz de pierdere/furt).