Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din data de 03.02.2014, a analizat impactul modificarilor legislative cu privire la publicitatea profesionala si publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat, adoptate prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 852/14.12.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33/2014.