Ca urmare a verificarii indeplinirii obligatiei de plata a taxelor si contributiilor datorate bugetului Baroului Bucuresti, U.N.B.R. si Filialei Bucuresti a C.A.A., si avand in vedere neprezentarea avocatilor convocati la sedintele Consiliului in vederea lamuririi situatiei profesionale, Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din data de 21.10.2014,  in conformitate cu dispozitiile art. 56 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 51/1995, a decis suspendarea pentru neplata a 51 de avocati care nu s-au conformat obligatiei prevazuta de art. 44 alin (1) din Legea nr. 51/1995, republicata. Procedura de convocare si verificare continua.