Consiliul Baroului Bucuresti va reaminteste ca in conformitate cu art.42 din Legea nr.51/1995 si art.231 din Statutul profesiei de avocat aveti obligatia statutara de a depune copia asigurarii profesionale.

(… “Art. 231 (4) Asigurarea pentru raspundere profesionala va fi incheiata pentru un an de zile si va fi reinnoita in mod obligatoriu anual. Polita de asigurare se depune, in copie certificata de avocat, … in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. ….)

      Neindeplinirea obligatiilor prevazute in articolele mai sus mentionate atrage neinscrierea in tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.