Consiliul Baroului Bucuresti reaminteste avocatilor obligatia de plata a restantelor la taxele si contributiile datorate bugetului Baroului Bucuresti, U.N.B.R. si Filialei Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor, cu precizarea ca de la data de 01.09.2015, Consiliul Baroului Bucuresti va proceda la aplicarea masurii suspendarii din profesie a avocatilor restantieri, in conformitate cu dispozitiile art. 28 lit. c) din Legea nr. 51/1995, republicata.

      Totodata, Consiliul Baroului Bucuresti reaminteste avocatilor ca au obligatia de a depune la dosarul profesional copii legalizate ale actelor de studii, respectiv diploma de licenta si foaia matricola, in conformitate cu dispozitiile Deciziei nr.58/2009 a Consiliului U.N.B.R..

      Potrivit dispozitiilor art.1 pct. 2 din Decizia nr.58/2009 a Consiliului U.N.B.R., nerespectarea prevederilor mai sus mentionate constituie abatere disciplinara.

 

 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI