Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 22.09.2015, a luat act ca, prin modul in care inteleg sa isi respecte obligatiile profesionale, si nu in ultimul rand ca urmare a procedurii notificarii prealabile, in prezent, un numar de peste 8400 de avocati isi indeplinesc la timp obligatia de plata a contributiilor profesionale catre bugetul baroului din care fac parte.

      Totodata Consiliul a luat la cunostinta ca, la date diferite, pe masura redactarii si semnarii,  au fost comunicate peste 500 de instiintari prealabile suspendarii, catre avocatii care inregistreaza mai mult de 3 luni restante la plata contributiilor  profesionale catre bugetul Baroului.

      Din totalul de 100 de avocati restantieri carora le-a expirat termenul stabilit in instiintare pentru achitarea contributiilor restante, Consiliul a luat act ca un numar de 57 avocati si-au indeplinit obligatia de plata a contributiilor profesionale restante, iar un număr de 37 de avocati nu au dat curs înștiințării, neprezentandu-se nici la intalnirea solicitata de Consiliului Baroului la data de 22.09.2015.‎

    In unanimitate, Consiliul a aprobat urmatoarele:

1.    Continuarea procedurilor de instiintare prealabila suspendarii a avocatilor care inregistreaza mai mult de 3 luni restante la plata contirbutiilor profesionale catre bugetul Baroului Bucuresti, pana la finalizarea listei prezentate in sedinta din 01.09.2015.

2.    Actualizarea evidentelor privind avocatiii restantieri, dupa implinirea termenelor indicate in instiintarile prealabile suspendarii.

3.    Continuarea procedurilor legale in vederea suspendarii pentru neplata a avocatilor care nu si-au achitat debitele restante, astfel cum acestia vor fi  indicati in evidentele actualizate.

     Consiliul Baroului  Bucuresti reaminteste avocatilor ca scadenta obligatiilor contributiilor profesionale este a 25-a zi din luna urmatoare, pentru fiecare luna calendaristica, precum si posibilitatea avocatilor aflati in situatii deosebite de a solicita, pe baza de dovezi, esalonari la plata contributiilor profesionale restante.