Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 19 ianuarie 2016, analizand sesizarile unor avocati cu privire la implicatiile prevederilor Legii nr. 656/2002 asupra exercitarii profesiei de avocat, aduce la cunostinta avocatilor membri ca la data 05.11.2005 a fost incheiat un Protocol intre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (OMPCSB), care poate fi consultat aici