Consiliul Baroului Bucuresti apreciaza conduita avocatilor nominalizati in tabelul atasat, care si-au respectat obligatia profesionala de a participa la convocarile organelor de conducere a profesiei, prezentandu-se la adunarile generale convocate pana in prezent in cursul anului 2016.