CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

și

CONSILIUL FILIALEI BUCUREȘTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul București

și

Adunarea Generală Ordinară si Electivă a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.,

în 22 aprilie 2017, ora 10.00,

la SALA PALATULUI din București

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Baroului București va fi următoarea:

 1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2016;
 2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2016;
 3. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2016;
 4. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2017;
 5. Principalele obiective ale Baroului București în anul 2017;
 6. Probleme de actualitate pentru profesia de avocat în București și România în anul 2017;
 7. Diverse.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Filialei București-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:

 1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2016;
 2. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2016, al Filialei București-Ilfov a C.A.A.;
 3. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2016;
 4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2016;
 5. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2017;
 6. Diverse.

Ordinea de zi a Adunării Generale Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:

 1. Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi în mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A. și alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.
 2. Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formată dintr-un număr de 3 membri, dintre care doi avocați în activitate şi un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.

 

În continuarea adunărilor generale va fi organizată o CONFERINȚĂ de formare profesională continuă

cu tema

„Legislația profesiei de avocat – progrese și carențe“

Moderator: Avocat Ion Dragne, Decanul Baroului București

- eveniment creditat cu 8 puncte de pregătire profesională

 

Prezența avocaților cu drept de exercitare a profesiei este obligatorie, conform art. 43 din Legea nr. 51/1995.

IMPORTANT!

Este permisă participarea prin mandatar, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

În cadrul formelor de exercitare a profesiei cu număr mare de avocați, participarea acestora este permisă printr-un mandatar unic, conform regulilor mandatului.

Validarea mandatelor se va realiza în ziua Adunării, odată cu validarea prezenței avocaților mandatari.

Cvorumul se verifică și se consideră întrunit în condițiile Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat, Legii nr. 72/2016 și ale Statutului C.A.A.,  la începutul Adunării Generale a Baroului București, fiind valabil pentru ambele adunări ordinare pe tot parcursul desfășurării lucrărilor.

În cadrul Adunării Generale Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A nu este permisă participarea prin mandatar.

Înregistrarea participanților se va face începând cu ora 09.00, pentru conferință și adunări.