In scopul informarii avocatilor participanti la Adunarea Ordinara a Baroului Bucuresti din data de 12 octombrie, programata a se desfasura
la Sala Palatului, Consiliul Baroului Bucuresti a hotarat publicarea pe site a tuturor materialelor ce urmeaza a fi analizate si supuse votului
adunarii generale, in conformitate cu ordinea de zi anuntata. Conducerea Baroului Bucuresti roaga membrii baroului ca, in legatura
cu materialele prezentate pe site, sa solicite orice lamuriri considera a fi necesare, urmand ca prin coordonatorii de departamente sa se
formuleze raspuns in timpul cel mai scurt posibil. De asemenea, Consiliul Baroului Bucuresti reaminteste membrilor baroului ca, in conformitate cu dispozitiile art. 67 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat, ordinea de zi, astfel cum a fost publicata, poate fi completata ca urmare a propunerilor avocatilor cu drept de participare, propuneri ce pot fi depuse in scris la barou, cu cel putin 5 zile inainte de data la care a fost convocata adunarea generala.

Raportul Consiliului Baroului Bucuresti pentru anul 2007

Raportul Comisiei de cenzori

Anexe ale raportului Comisiei de cenzori

Referatul dl. contabil-sef Virgil Lapadat

Raport de expertiza contabila extra-judiciara

BUGETUL de venituri si cheltuieli pentru anul 2008

Raport privind situatia financiara anuala la 31 decembrie 2007