CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor

11 mai 2013, ora 9.00

SALA PALATULUI

Ordinea de zi:

  1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2012;
  2. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru anul 2012;
  3. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2012;
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2012;
  5. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a proiectului de buget pentru 2013;
  6. Diverse.

         Informam avocatii, membri ai Baroului Bucuresti ca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Baroului Bucuresti din 11 mai 2013, se vor organiza 3 cursuri de pregatire profesionala, creditate cu 15 puncte, avand ca obiect urmatoarele teme:

 

  • “Aspecte de noutate in materia competentei in procesul civil”- Lector: Prodecan av. dr. Ion Dragne
  • “Particularitatile contractului de vanzare cumparare in materie comerciala” -LectorConsilier av. dr. Vasile Nemes
  • “Consideratii din prisma teoriei dreptului asupra interpretarii art.1 din Codul Civil” - Lector: Avocat Dr. în stiinte juridice I. FRIEDMANN – NICOLESCU Cercetător stiintific asociat