Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 25.10.2016, a luat act de informarea Filialei Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor, conform careia un numar de 1476 de avocati inregistreaza restante mai mari de  6 luni la plata  contributiilor la sistemul propriu de asigurari sociale.

       Constatand ca neplata contributiilor profesionale de catre un numar considerabil de avocati constituie atat o posibila abatere disciplinara, cat si un impediment in colectarea corespunzatoare a fondurilor necesare sustinerii sistemului de asigurari sociale, Consiliul Baroului Bucuresti recomanda  avocatilor care înregistrează restante sa achite contributiile profesionale pana la 07.11.2016.

      Consiliul Baroului Bucuresti apreciaza conduita majoritatii membrilor baroului si modul in care isi executa obligatiile profesionale.

      In sedinta din 08.11.2016, Consiliului Baroului Bucuresti va evalua masura in care avocatii si-au indeplinit obligatiile de plata si se vor dispune masurile legale, in vederea parcurgerii procedurii prealabile suspendarii dreptului de exercitare a profesiei pentru neplata.

 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI