Consiliul Baroului București, evaluând situația plății contribuțiilor restante de către avocații la care face referire Decizia nr. 1677/03.10.2017 (aici) , a constatat că o mare parte dintre avocați au remediat restanțele la plata contribuțiilor la bugetul baroului.

Consiliul Baroului București constată că la data de 30.01.2018 figurează în continuare 504 avocați care înregistrează restanțe mai mari de 3 luni la bugetul baroului, motiv pentru care recomandă ca, până la 06.02.2018, avocații restanțieri să se încadreze în prevederile legii pentru a evita aplicarea dispozițiilor art. 28 lit. c) din Legea nr. 51/1995 și art. 49 lit. c) din Statutul profesiei de avocat.

Situația avocaților restanțieri poate fi consultată la sediul baroului, et. IV, Contabilitate, persoană de contact doamna Veronica Buruean.