Consiliul Baroului București, luând cunoștință de protestele confraților francezi cu privire la încercarea de limitare sau suprimare a unor drepturi fundamentale  de către autoritățile publice din Franța, sub pretextul unei așa-zise ”reformei justiției”, se solidarizează cu aceste proteste și transmite sprijinul său către toți avocații implicați în aceste demersuri.

Consiliul Baroului București atrage atenția și  autorităților publice din România, că așa cum se poate constata și în Franța, orice limitare a dreptului și libertăților fundamentale ale omului, precum și îngrădirea sau negarea dreptului la apărare, indiferent de justificare, reprezintă o îndepărtare de la regulile statului de drept și de la democrație.

Consiliul Baroului București recomandă formelor de exercitare a profesiei de avocat din București să-și manifeste susținerea fața de protestul colegilor francezi din 30.03.2018, în modalități specifice și cu respectarea legii.

 

Avocat Ion Dragne,

Decanul Baroului București