Consiliul Baroului Bucuresti,

Constatand nerealizarea cvorumului care sa permita desfasurarea legala a Adunarii Generale a Avocatilor din Baroul Bucuresti,

Vazand ca pana in prezent costurile ocazionate de neintrunirea cvorumului legal la precedentele adunari sunt in cuantum de cca. 40.000 euro,

Avand in vedere ca, potrivit dispozitiilor art. 43 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, una din indatoririle profesionale ale avocatilor este participarea la sedintele convocate de consiliul baroului,

Face apel la avocatii Baroului Bucuresti sa se prezinte si sa participe la Adunarea Generala convocata pentru 2 iunie, ora 14.00, la Sala Palatului.