BAROUL BUCURESTI invita formele de exercitare a profesiei care doresc sa asigure indrumare profesionala avocatilor stagiari si care indeplinesc cerintele legale in materie, sa trimita o informare in acest sens la adresa de email info@baroul-bucuresti.ro