Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 22 mai 2018, a luat act de continuarea procedurilor de verificare si notificare a avocatilor care inregistreaza restante la bugetul baroului si la propriul sistem de asigurari sociale.

S-a constatat ca un numar de cca 1600 avocati inregistreaza restante mai mari de 6 luni la plata contributiilor catre bugetul Casei de Asigurari a Avocatilor, Filiala Bucuresti-Ilfov.

Consiliul Baroului Bucuresti solicita avocatilor care inregistreaza restante la plata contributiilor profesionalesa aiba in vedere  ca masura suspendarii pentru neplata contributiilor- care este prevazuta de lege pentru astfel de situatii-  poate fi ridicata numai dupa plata restantelor si achitarea unei taxe in cuantum de 3000 lei.

Pentru evitarea unei astfel de consecinte, Consiliul Baroului Bucuresti recomanda avocatilor sa achite contributiile profesionale restante, pana la data de 15.06.2018.