Consiliul Baroului Bucuresti informeaza avocatii că în cadrul ședinței Comisiei Permanente din 29 ianuarie 2016, s-a decis instituirea, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA), a unor grupuri de lucru care vor avea ca sarcină evaluarea instituțiilor cu caracter de noutate din  noile coduri, în materie penală și civilă, precum  și analiza acestora din punctul de vedere al impactului pe care îl au asupra legislației privind profesia de avocat.

       Avocatii din Baroul Bucuresti sunt invitati sa inainteze, pe adresa office@inppa.ro, orice propunere privind aspecte care fac obiectul activității în cadrul grupurilor de lucru, astfel încât, după centralizarea și analiza acestora, acele propuneri care vor fi justificate din punct de vedere teoretic să poată fi promovate.

       INPPA va proceda la centralizarea și analiza propunerilor, iar după obținerea aprobarii Consiliului UNBR, va proceda la întocmirea notei de fundamentare pentru ca respectivele propuneri să poată fi înaintate instituțiilor cu drept de inițiativă legislativă.

       Consiliul Baroului Bucuresti asigura, prin intemediul grupurilor de lucru constituite din membrii sai, precum si din avocati care si-au exprimat optiunea in acet sens (http://www.baroul-bucuresti.ro/stire/anunt-constituire-grupuri-de-lucru), sprijin pentru discutarea si adoptarea unor puncte de vedere cu o larga sustinere profesionala.

Decan,

Avocat Ion Dragne