ASOCIAȚIA PRO REFUGIU are deosebita plăcere de a vă invita să participați la Training-ul "A better protection of the victims of human trafficking rights through an enhanced legal professionals’ knowledge and cooperation", activitate parte a proiectului transnațional “Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings” finanțat de Comisia Europeană Programul Justiție JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686. Proiectul este coordonat de către Asociația Pro Refugiu, în parteneriat cu ECPAT Germania, KOK German NGO network against Trafficking in Human Beings, Scandinavian Human Rights Lawyers Suedia, Bulgarian Gender Research Foundation, Institutul Național al Magistraturii România. Grupul țintă îl reprezintă avocați, procurori, judecători români și bulgari alături de care vor participa experți din România, Bulgaria, Germania și Suedia.
           Numărul maxim de avocați, 25 persoane (20 avocati Baroul București, 5 avocati alte Barouri locale)
           Training-ul cu o durată de 3 zile, va fi organizat în perioada 10-12 Mai 2017, la Hotel Minerva (strada Gheorghe Manu nr. 2-4, sector 1, București, România).


Criterii de Selecție a Participanților:
1. Formularul de înscriere, completat în totalitate, transmis până la data de 28.02.2017
2. Avocati care nu au mai participat în perioada 2013-2016 la evenimente (training-uri, conferințe, seminarii etc) pe problematica traficului de persoane, drepturile victimelor traficului de persoane, dreptul refugiaților, fenomenul migrație.
3. Cunoașterea limbii Engleze
4. Disponibilitatea de a participa în totalitate de durata training-ului (prezența 100%)


         Certificate de Participare se vor emite doar persoanelor care au o prezență de 100% pe durata training-ului.


Anexat invitației, se găsesc următoarele documente:

  •  Agenda Evenimentului
  •  Formularul de Înscriere
  • Informații logistice


        Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră la training prin transmiterea până la data de 28 Februarie 2017, a Formularului de Înscriere completat, pe adresa de email office@prorefugiu.org a Asociației Pro Refugiu.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Asociația Pro Refugiu


Telefon 0732.623.218
Email office@prorefugiu.org