Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 16.12.2013,  aduce la cunostinta avocatilor membri urmatoarele:

 

Avand in vedere ca Baroul Bucuresti este implicat in derularea unui Proiect-pilot pentru tipărirea şi distribuirea cardurilor de identitate profesională tip CCBE, carduri ce vor deveni, pentru barourile din Proiectul-pilot, document de identitate profesională al avocaţilor definitivi, realizat potrivit  hotărârilor Consiliului U.N.B.R. din data de 23 iunie 2013 si cele ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.  din 6 septembrie 2013, carduri ce urmeaza a fi emise de catre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si distribuite prin grija Baroului Bucuresti,

 

Tinand cont de faptul ca noile carduri tip CCBE vor deveni, pentru barourile din Proiectul-pilot, document de identitate profesională al avocaţilor  definitivi,

 

Va comunicam prin prezenta ca, datorita unor intarzieri in emiterea noilor documente de identitate profesionala pentru avocatii definitivi, Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din data de 16.12.2013 a hotarat prelungirea valabilitatii cardurilor de avocat aferente anului 2013 emise de Baroul Bucuresti pentru avocatii definitivi, pana la data de 31.01.2014, urmand ca dupa aceasta data sa fie puse la dispozitia avocatilor definitivi noile carduri tip CCBE.

 

Precizam ca pentru avocatii stagiari se emit carduri profesionale in format clasic, valabile pentru anul 2014.

 

Date de interes pentru obtinerea cardului de avocat:

 

In vederea obtinerii cardului de avocat este necesara achitarea in avans pe intreg anul 2014 a contributiilor datorate la bugetul baroului si al U.N.B.R., precum si achitarea la zi a cotei cuvenite C.A.A.-Filiala Bucuresti, la data solicitarii.

 

Cererile pentru eliberarea cardurilor in format clasic pentru avocatii stagiari aferente anului 2014 se regasesc la etajul IV, urmand a fi vizate de catre compartimentele de specialitate si depuse la biroul IT, camera  501. Eliberarea cardurilor se va realiza in maxim 4 zile lucratoare de la depunerea cererii;

 

Toate cererile de eliberare card se depun personal sau prin procura.

 

IMPORTANT! NU SE PRIMESC CERERI CARE NU INTRUNESC CONDITIILE DE ELIBERARE, RESPECTIV:

 

-          PLATA AVANS TAXA BB/UNBR PE ANUL 2014

-          PLATA LA ZI A CONTRIBUTIILOR LA FILIALA C.A.A.

-          DOSAR PROFESIONAL COMPLET – SE VA VERIFICA EXISTENTA LA DOSARUL PROFESIONAL A URMATOARELOR DOCUMENTE: ASIGURAREA PROFESIONALA VALABILA, ACTELE DE STUDII, FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI VALABILA, JURAMANTUL PROFESIONAL.

 

Cardurile pentru avocat pe anul 2013 (de tip clasic, pentru avocati stagiari si definitivi) nu se mai emit dupa data de 16 decembrie 2013.

Cererile pentru eliberarea cardurilor pentru avocatii definitivi se depun dupa data de 01.02.2014