COMUNICAT

 

Decanul Baroului Bucureşti, Av. Ion ILIE-IORDĂCHESCU a participat alături de domnul Consilier Av.Dr.Petruţ CIOBANU, la întâlnirea de lucru cu procurori din state europene, prezenţi în ţara noastră pentru a participa la un stagiu de schimb de experienţă, coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare Profesională (EJTN). Vizita de lucru a avut loc vineri, 17 octombrie 2014 şi s-a desfăşurat în sediul  Palatului de Justiţie.

Discuţia s-a axat mai ales pe aspecte privind legislaţia penală, atât cea din România, cu referire desigur la modificările cuprinse în Noile Coduri dar şi aspecte privind legislaţia penală aplicată în Olanda, Bulgaria sau Suedia.

În ceea ce priveşte Profesia de Avocat, reprezentanţii Parchetelor din Europa au fost informaţi cu privire la regulile de organizare şi exercitare a acestei profesii  în România, primirea în profesie, organele de conducere, rolul şi importanţa Barourilor în calitatea acestora de instituţii de interes public, a Baroului Bucureşti şi a Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Nici aspectele care ţin de Asistenţa Judiciară nu au fost neglijate în cadrul discuţiei.

Domnul Decan al Baroului Bucureşti, Av. Ion ILIE-IORDĂCHESCU şi domnul Consilier Av. Dr.Petruţ CIOBANU au prezentat activitatea Serviciului de Asistenţă Judiciară din cadrul Baroului Bucureşti, atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional, referindu-se atât la aspecte care ţin de reprezentarea tuturor justiţiabililor care nu îşi permit un avocat ales, dar şi la aspecte privind fondurile pentru onorariile din oficiu, fonduri publice asigurate de Ministerul Justiţiei.