Domnul Decan al Baroului Bucureşti, av. Ion Ilie-Iordăchescu a participat în data de 23 februarie 2015, împreună cu reprezentanţii conducerii Uniunii Naţionale a Barourilor din România, la o consfătuire de lucru la sediul Ministerului Justiţiei.

       S-au purtat discuţii pe baza draftului de Protocol privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, pentru prestarea în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă juridică privind accesul internaţional la justiţie in materie civilă şi cooperarea judiciară în materie penală.