Cu ocazia participării sale în data de 15 martie la Conferinţa "Justiţia în România", eveniment care s-a desfăşurat în incinta Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti, Sala Constantin Stoicescu, Decanul Baroului Bucureşti, av. Ion Ilie-Iordăchescu, la solicitarea studenţilor acestei facultăţi, a prezentat în calitate de lector la prelegerea "Practicarea avocaturii în mod ilegal în România", situaţia avocaturii clandestine din România.

     În acest context, Decanul Baroului Bucureşti s-a referit la legislaţia actuală a profesiei de avocat, arătând că folosirea fără drept a denumirilor “Barou”, “Uniunea Naţională a Barourilor din România”, U.N.B.R. sau “Uniunea Avocaţilor din România” precum şi a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat de către persoanele fizice sau juridice constituie infracţiune pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

     Pentru aceeaşi identitate de raţiune, folosirea însemnelor specifice profesiei de avocat ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele stipulate în legislaţia profesiei de avocat, reprezintă aceeaşi infracţiune.

     Ample referiri s-au facut în privinţa presiunilor exercitate de cei interesaţi pentru eliminarea dispoziţiilor normative relative la reprimarea avocaturii clandestine.

    De asemenea au fost vizate atitudini necorespunzătoare din partea unor judecători din ţară care manifestă îngăduinţă faţă de starea de ilegalitate privind folosirea fără drept a titlului profesional de avocat. În acelaşi context au fost prezentate masurile luate de barouri şi de Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.) în vederea stopării acestui fenomen.