In conformitate cu dispozitiile art. 51 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare,convoaca:

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Avocatilor, in ziua de 5 octombrie 2008, incepand cu orele 9.00, in incinta Salii Palatului din Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generala Ordinara

1.Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea
desfasurata în 2007;
2.Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru 2007;
3.Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de cenzori privind
activitatea financiar-contabila in 2007;
4.Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru 2008;
5.Descarcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa;
6.Diverse;

II. Adunarea Generala Extraordinara - alegerea Decanului Baroului Bucuresti.

PREZENTA AVOCATILOR ESTE OBLIGATORIE, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE SI STATUTARE.