Adunarea Generala Ordinara si de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti, in ziua de 24 mai 2015, orele 9.00,

la ROMEXPO, Pavilionul C3,

Intrare-Poarta B, din Bucuresti, Bdul. Expozitiei, nr.2-4, sector 1.

Ordinea de zi Adunarea Ordinara:

  1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în 2014;
  2. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru 2014;
  3. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2014;
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2014;
  5. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2015.

 Ordinea de zi Adunarea Electiva:

1. Alegerea Decanului Baroului Bucuresti;

2. Alegerea Consiliului Baroului Bucuresti, format din 15 membri, precum si 3 supleanti;

3. Alegerea Comisiei de Disciplina, formata din 7 membri, precum si 2 supleanti;

4. Alegerea Comisiei de Cenzori, formata din 3 membri.

5. Alegerea reprezentantilor Baroului Bucuresti la Congresul Avocatilor din 5-6 iunie 2015.

 

PREZENTA ESTE OBLIGATORIE.

Absenta nejustificata constituie abatere disciplinara grava, in conditiile art. 43 din Legea nr. 51/1995 si art. 232 alin. (2) si (3) din  Statutul profesiei de avocat.

Votul este personal, nu se accepta mandate!