CONSULTARE PRIVIND ACCESUL LA JUSTITIE


          Consiliul Baroului București, întrunit în ședința din 14 martie, a analizat stadiul pregătirii lucrărilor Congresului tematic al Avocaților cu tema „Avocatul și accesul la justiție“.

          S-a constatat cu această ocazie că au fost transmise relativ puține poziții ale avocaților, în special în legătură cu problemele referitoare la accesul la justiție în procesul penal.

          Întrucât finalitatea Congresului este de a sesiza dificultățile întâmpinate sau constatate de avocați în realizarea accesului la justiție, inclusiv în materie penală, avocații din Baroul București sunt invitați să transmită la următoarele adrese de email orice propunere sau sugestie de demersuri privind îmbunătățirea accesului la justiție în procesele civile și penale: info@baroul-bucuresti.ro și congres2017@unbr.ro .