CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI

si

CONSILIUL FILIALEI BUCUREŞTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

                                                                                              CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor

si

ADUNAREA MEMBRILOR FILIALEI  BUCUREŞTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

in 26 februarie 2016, ora 11.00,

la SALA PALATULUI.

Consiliul Baroului Bucuresti si Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A, convoacă Adunarea Generală Ordinară 2016 a avocatilor din Baroul Bucuresti si Adunarea membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A pentru data de 26.02.2016,   orele 11.00 (în continuarea Adunării Generale a Baroului Bucureşti) la Sala Palatului din Bucureşti.

 

 • Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Baroului Bucuresti va fi următoarea:
 1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în 2015;
 2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2015;
 3. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2015;
 4. Aprobarea remunerarii activitatii membrilor Comisiei de Disciplina;
 5. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016;
 6. Aspecte de politica profesionala in Baroul Bucuresti pentru anul 2016*;
 7. Alegerea reprezentantilor Baroului Bucuresti la Congresul Avocatilor din 25-26 martie 2016;
 8. Diverse.

*Adunarea Generala va cuprinde si o conferinta dedicata problemelor actuale cu care se confrunta profesia de avocat, acreditata cu 10 puncte de pregatire profesionala

 

 • Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:
 1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăsurată în anul 2015;
 2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuţie financiar-contabil pentru anul 2015, al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.;
 3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2015;
 4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2015;
 5. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2016;
 6. Diverse.

 

Inregistrarea participantilor se va face incepand cu ora 11.00, pentru ambele adunari. Indeplinirea conditiei legale privind cvorumul se va verifica la inceputului Adunarii Generale a Baroului Bucuresti, fiind valabila si pentru Adunarea Generala a Filialei C.A.A.

  Decan Baroul Bucuresti                                   Preşedinte Filiala Bucureşti-Ilfov a C.A.A.                                     

    avocat Ion Dragne                                                  avocat Florin Petrosel